Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 18:30΄ στο κοινοτικό κατάστημα (πρώην Δημαρχείο) 
του Τσεπελόβου,  θα διεξαχθεί η τρίτη και τελευταία Γενική Συνέλευση των μελών του αθλητικού συλλόγου ‘’Πανζαγορισιακός’’ για την ανάδειξη ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Δ.Σ. Πανζαγορισιακού