Greveniti.blogspot.gr - Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΖΑΓΟΡΙΣΙΟ ΓΛΕΝΤΙ!


Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Αίτημα του Δήμου Ζαγορίου για αποναρκοθέτηση στο δάσος Γρεβενιτίου!


Προειδοποίηση για πιθανή ύπαρξη ναρκών στο δρόμο προς το ξωκλήσι  του Προφήτη Ηλία!  [Φωτό: Χρήστος Τσουκάκης]
Μετά τις φωτογραφίες που μας έστειλε ο καλός συγχωριανός Χρήστος Τσουκάκης για περιφραγμένο χώρο και πινακίδες: ¨ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑΡΚΕΣ", το  "ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ" επικοινώνησε με τον Δήμαρχο  Ζαγορίου κ. Βασίλη Σπύρου  και τον ενημέρωσε για το ζήτημα. Ο Δήμαρχος μάς κοινοποίησε το έγγραφο που απέστειλε στην VIII Μεραρχία και το δημοσιεύουμε:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ασπράγγελοι:  30/01/2017
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ                                                                  Αρ. Πρωτ.:    480

Γραφείο Δημάρχου
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Σαββούλα                                  
ΠΡΟΣ
VIII Μεραρχία Πεζικού Ιωαννίνων
Ιωάννινα
     
Ταχ. Δ/νση : Ασπράγγελοι
Τ.Κ. 44007
Τηλ.: 26533 60300 – 26530 22536
FAX : 26533 60323 – 26530 22538ΘΕΜΑ: «Αποναρκοθέτηση χώρου».
      
Στην Τ.Κ. Γρεβενιτίου και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής έχει χαρακτηριστεί ένας χώρος ως ύποπτος για πιθανή ύπαρξη νάρκης ή βλήματος και έχει σηματοδοτηθεί με πρόχειρη περίφραξη.
Παρακαλούμε επειδή από την περιοχή αυτή διέρχονται πολλοί  περιπατητές, ορειβάτες, δασεργάτες κλπ., να προβείτε κατά  προτεραιότητα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποναρκοθέτηση του χώρου (αν χρειαστεί) και τον αποχαρακτηρισμό του.

Ο Δήμαρχος Ζαγορίου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ


Σημείωση "ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ": Εκ παραδρομής αναφέρεται ως ύποπτος χώρος "στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής" αντί του ορθού: "στο δρόμο προς το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία" ... 

Ο Παλμός των Μηλιωτάδων

Το  γεφύρι του Καμπέρ Αγά, κοντά στους Μηλιωτάδες
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ:             Ο Παλμός των Μηλιωτάδων
            ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΛΙΩΤΆΔΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
                           ΕΤΟΣ 33ο , ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 394, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2016

με πλούσια ύλη:

 • Κέντρο Τρούφας στους Μηλιωτάδες και τουρισμός οι προτάσεις για το INTEREG Ελλάδας - Ιταλίας
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ
 • Αυτοί που έφυγαν...
 • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΤΑΝΣΑΙΟΥΣ
 • ΤΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙ, [Από το βιβλίο του Οδυσσέως Ι. Τόσκα ΚΑΒΑΛΑΡΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ - ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ, Θεσσαλονίκη  2010]
 • Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ (6/1/2017)
 • Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ & ΛΙΑΣΚΟΒΕΤΣΙ 
Δημοσίευση αποσπάσματος από το βιβλίο του Κώστα Βακατσά " Η αγροτική ιδιοκτησία 1913-1918 στο Νομό Ιωαννίνων (Τμήματα Τσαρκοβίτσας-Μαλακασίου-Ζαγορίου)" που εξέδωσε η Φιλοσοφική Σχολή- Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , 2007-2008 και αναφέρεται
στα χωριά Γρεβενίτι, Φλαμπουράρι και Λιασκοβέτσι 
     ΣΧΟΛΙΟ από "ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ": Σύντομα θα αναδημοσιευτεί... 

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Ίδρυση και στέγαση της Οικοκυρικής Σχολής στα πρώτα χρόνια της Αδελφότητας του Γρεβενιτίου


To 1964 πρόεδρος της Αδελφότητας είναι ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου, γεωπόνος και στέλεχος της Εταιρίας Λιπασμάτων, όνομα βαρύ, μεσοαστός. Την Αδελφότητα επίσης στελεχώνουν παλιά και νέα μέλη. Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Βλάχος, Γενικός Γραμματέας ο Σωτήρης Καπετάνος, ταμίας η Όλγα Παπαβρανούση και μέλη ο Χρήστος Βαβέκης, ο Χρήστος Βρακότας και ο Θωμάς Παπαβρανούσης.
Ο ευεργέτης-δωρητής Γιάννης Πετρίδης ζει στο χωριό και επιβλέπει την ανέγερση του “ΠΕΤΡΙΔΕΙΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”. Η Αδελφότητα δεν έχει κλείσει ούτε τρία χρόνια ζωής από την ίδρυση της στις 2/7/1961 αλλά το κύρος της γιγαντούται με γεωμετρική πρόοδο.
            Ο Γιάννης Πετρίδης μετά τις ανάλογες φιλοφρονήσεις προς τον Παναγιώτη Παπαδημητρίου σε επιστολή του στις 18/3/1964 καταλήγει στα εξής:

            Σας παρακαλώ να φροντίσετε, ό,τι ημπορείτε για την Οικοκυρική Σχολήν. Προσφέρετε μιαν υπηρεσία, όχι μόνο εις το Γρεβενίτι αλλά και εις ολόκληρον Περιφέρειαν Ανατολικού Ζαγορίου.

                                                                                         Γρεβενίτιον Μαρτίου 18, 1964
                                                                                                    Διατελώ με αγάπην
                                                                                                  Γιάννης Πετρίδης


Δεκαπενταύγουστο στο Μεσοχώρι Γρεβενιτίου.
Από αριστερά, τρίτος με το άσπρο καπέλο, ο ευεργέτης Ιωάννης Πετρίδης

Στις 18/3/1964 είχε στείλει μια επιστολή στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης Γεώργιο Παπανδρέου, στο πολιτικό του γραφείο και ο Γενικός Διευθυντής του Ι. Μανουσάκης την διαβιβάζει στον Υφυπουργό Παιδείας.
Το περιεχόμενο της επιστολής

            Έχομεν την τιμήν να διαβιβάσωμε υμίν συνημμένως την από 18/3/1964 επιστολήν του κ. Ιωάννου Πετρίδη, κατοίκου Γρεβενιτίου Ηπείρου δι ης αιτείται την ίδρυσην Οικοκυρικής Σχολής στεγασμένης εις το κτήριον το οποίον ανήγειρεν ούτος ιδίοις εξόδοις και να παρακαλέσωμεν, όπως εξετάσητε τα αναφερόμενα και ενεργήσατε αρμοδίως τα δέοντα. Γνωρίσατε δε σχετικάς αποφάσεις των ενδιαφερομένων.
Ο Γενικός Διευθυντής
Ι, Μανουσάκης

            Οι ενέργειες αυτές κοινοποιούνται και στον Γιάννη Πετρίδη. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας δηλώνει αναρμόδιο και στις 23/4/1964 διαβιβάζει την επιστολή προς το Υπουργείο Πρόνοιας.
            Έχομεν την τιμήν να διαβιβάσουμε συνημμένως την από 18/3/1964 επιστολήν του κ. Ιωάννου Πετρίδη, προσφέροντος αναγερθέν δαπάναις του το οίκημα διά την στέγασην Οικοκυρικής Σχολής και να παρακαλέσωμεν, όπως εξετάσετε την δυνατότητα ιδρύσεως της υπό του καθ' υμάς Υπουργείου.
            Επί τούτοις γνωρίζουμεν υμίν ότι το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας δεν ιδρύει επί του παρόντος Οικοκυρικάς Σχολάς.

            Η επιστολή κοινοποιείται στον διευθυντή του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας Δημήτρη Κορωναίο και στον Γεώργιο Παπανδρέου.
            Στις 30/3/1964 με απόφαση του ΔΣ η Αδελφότητα ήδη έχει ζητήσει ακρόαση από τον Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Παυσανία Κατσώτα. Στις αρχές Απριλίου συναντήθηκε με τον Διευθυντή Δημήτρη Κορωναίο
            Στις 6/4/1964 ο πρόεδρος της Αδελφότητας στέλνει επιστολή στον Ι. Πετρίδη.
           
            Ο κος Διευθυντήςμας εγνώρισεν ότι εις ολόκληρον την χώραν με τα 6500 χωριά λειτουργούν μόνον 80 οικοκυρικές σχολές. Δια δε το τρέχον έτος έχει προγραμματισθεί η ίδρυσις και άλλων 7. Επειδή η αναλογία είναι 85 χωριά σε εκάστη Οικοκυρικήν Σχολή και το Ζαγόρι με τα 44 χωριά έχει ήδη 2 Οικοκυρικές σχολές, καταλαβαίνετε, ότι η ίδρυσις και τρίτης σχολής για το Ζαγόρι, πόσας δυσκολίας θα αντιμετωπίσει.
            ....Να παρουσιαστείτε αυτοπροσώπως εις τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως. Εμείς εδώ έχουμε τον τρόπο να σας παρουσιάσουμε εις τον κύριον Πρωθυπουργόν, όστις θα ενθουσιαστεί δια την δωρεάν σας και δια τα ευγενικά αισθήματα σας και την στοργήν και αγάπην προς την νεολαίαν.

                                                       Με αδερφικούς χαιρετισμούς
                                                                   Ο Πρόεδρος
                                                          Παναγιώτης Παπαδημητρίου

            Ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου έχοντας και τις ανάλογες προσβάσεις στο πολιτικό σύστημα,τελικά συναντιέται ο ίδιος με τον Υπουργό Προεδρίας, τον Γεώργιο Μυλωνά κατά τα τέλη Μαϊου με αρχές Ιουνίου του 1964. Το θέμα το φρόντισε προσωπικά, να γίνει η σχολή “προς εξυπηρέτισην των αναγκών της περιοχής.” Επινοήθηκε ο ευρηματικός τίτλος “Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (Α.Μ.Ο.Σ). Απασχόλησε τρεις υπαλλήλους, Διευθύντρια και δύο δασκάλες. Οι κοπέλες της περιοχής έμαθαν ράψιμο και αργαλειό (τέχνη παραδοσιακού υφαντού) και λίγο νοικοκυριό. Λειτούργησε κάπου δύο χρόνια. Παράλληλα είχε γίνει η Ταπητουργική Σχολή, σαν ομάδα βοήθειας υπαίθρου. Μετακόμισε στο Τρίστενο και λειτούργησε μέχρι το 1974.
            

Ο Γεώργιος Μυλωνάς σε προεκλογική ομιλία από το "σοφολίκι" στο Χάνι Γρεβενιτίου!
                     (άντρες - γυναίκες: χώρια!)

Από την αρχή της ίδρυσης της λοιπόν η Αδελφότητα Γρεβενίτιου ήταν στην πρωτοπορία σε κάθε προσπάθεια για να γίνουν όλα αυτά. Και μάλιστα σε καθοριστικές συναντήσεις υψηλού πολιτικού επιπέδου.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία

Γιώργος Δερμάνης

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Στο Γρεβενίτι το Σχολείο δεν έκλεινε ποτέ!


 • Κανένας δεν ρώτησε ποτέ τον δάσκαλο: "Κύριε, αν αύριο χιονίσει θα έχουμε μάθημα;" Εκτός από τη σφαλιάρα του δασκάλου θα είχε και την καζούρα των συμμαθητών για την "κοτσάνα"!
 • Προσέξτε: Σκουφάκια και κοντά παντελονάκια! Γρεβεντάτες παλικάρια!
 • Η φωτογραφία είναι από το αρχείο του καλού συγχωριανού Δημήτρη Λιοδάκη και πολύ τον ευχαριστούμε!

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Νέα από το Γρεβενίτι...

Προσκυνηματική εκδρομή θα οργανωθεί από Θεσσαλονικείς στο Γρεβενίτι, που θα περιλαμβάνει Θεία Λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο και προσκύνημα στον "Τορό του Αγίου Δημητρίου" στη Μανώλα!
Την εκδρομή διοργανώνει κάτοικος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος πέρασε από το Γρεβενίτι και εντυπωσιάστηκε από το πάτημα του Αγίου Δημητρίου. Η επίσκεψη ήταν να γίνει αυτήν την εβδομάδα, αλλά αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών.

Το Ιερό πάτημα του αλόγου του Αγίου Δημητρίου στη Μανώλα  Γρεβενιτίου!
  • Κινητικότητα μαθαίνω υπάρχει για την ενοικίαση του Τουριστικού Περιπτέρου στο Γρεβενίτι! Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται αρκετό κεφάλαιο, εμπειρία και διασυνδέσεις για να είναι παραγωγική η επένδυση. Καλό θα ήταν όμως να το εκμεταλλευτεί κάποιος από το Γρεβενίτι ώστε να εξασφαλιστεί εισόδημα για κάποιους χωριανούς.
 • Αρκετό χιόνι έχει στο χωριό, περίπου τριάντα πόντους. Το χιόνι πάγωσε και δημιούργησε πολλά προβλήματα στους μόνιμους κατοίκους, ακόμα και μικροτραυματισμούς!
Προς "Μπομπόνι"...
[Αν κάποιος ξέρει κάτι για το τοπωνύμιο, αναμένουμε ...] 
Φωτό: Χρήστος Ταγαρόπουλος


Πενταλώνια, 20/1/2017 (Από fb)


 

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Ο αποχαιρετισμός ...

Αρκετοί Γρεβεντάτες, φίλοι και συναγωνιστές, αποχαιρετίσαμε σήμερα ένα παλικάρι από το Γρεβενίτι!

Με το όπλο επ' ώμου ο Θωμάς Δερμάνης
{Το μοναστήρι, μάλλον, είναι στο Μονοδένδρι!}Χαιρετισμός του Παραρτήματος ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Βύρωνα 


    στον Θωμά Δερμάνη

Συναγωνιστή, ήρθαμε εδώ να σε αποχαιρετήσουμε, εσένα το σπουδαίο μέλος του Παραρτήματος Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας Βύρωνα από την πρώτη στιγμή ίδρυσής του. Εσένα που γνώρισες τις δυσκολίες της ζωής από την παιδική σου ηλικία. Προσπαθώντας να βοηθήσεις την οικογένειά σου, σαν το προτελευταίο από τα οκτώ παιδιά, πουλούσες τσιγάρα όσο ακόμα ήσουν στο σχολείο, στο χωριό Γρεβενίτι της Ηπείρου όπου γεννήθηκες.
Στα 17 σου, με την ίδρυση της ΕΠΟΝ, εντάχθηκες στις γραμμές της και μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά σου κρατήσατε ψηλά τη σημαία της Εθνικής Αντίστασης και του Κόμματός μας, του ΚΚΕ στην πιο κρίσιμη καμπή της ταξικής πάλης στη χώρα μας.
Παλεύοντας για να λευτερωθεί ο λαός της χώρας μας από κάθε εκμετάλλευση, για μια άλλη κοινωνία, για μια Ελλάδα σοσιαλιστική βρέθηκες κι εσύ όπως και τόσοι άλλοι συναγωνιστές και σύντροφοί μας επί μια τετραετία στο κάτεργο της Μακρονήσου.
Παρά τα βασανιστήρια και τις άθλιες συνθήκες στο ξερονήσι, με τη σκέψη της οικογένειάς σου στον αγώνα για τα ιδανικά μας και χωρίς καμία επαφή μαζί τους τόσα χρόνια άντεξες αγόγγυστα, παλικαρίσια.
Ήρθες στην Αθήνα για να κρυφτείς μαζί με χιλιάδες άλλους αγωνιστές. Το 1956 παντρεύτηκες τη Φωφώ και κάνατε μια κόρη η οποία έφυγε πρόωρα αλλά σας άφησε τον πολυαγαπημένο σου εγγονό Αλέξανδρο. Συναγωνιστή μας όπως εσύ συνέχισες να κρατάς ψηλά τη σημαία του αγώνα και για όσο είχες δυνάμεις να αγωνίζεσαι για ένα καλύτερο κόσμο, για τον εγγονό σου και εμάς, για μια κοινωνία που στο επίκεντρο θα είναι οι πραγματικές μας ανάγκες, για μια Ελλάδα που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, συνεχίζουμε εμείς.
Όπως έλεγες κι εσύ: «Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια» , έτσι όρθιος αγκαλιά με τις αξίες σου, τις αξίες μας θα μείνεις στο μυαλό μας.
Θερμά συλλυπητήρια στη σύντροφό σου Φωφώ και στον αγαπημένο σου Αλέξανδρο, και του ευχόμαστε να συνεχίσει μαζί μας τους δικούς σου αγώνες για να δικαιωθεί η δική σου ζωή και να κερδίσουμε εμείς οι νέοι το μέλλον που μας ανήκει.

Καλό ταξίδι, συναγωνιστή Θωμά Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ


Απεβίωσε ο καλός συγχωριανός Θωμάς Δερμάνης.
Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 19/1/2017, στις 11:00, 
στο νεκροταφείο του Βύρωνα. 
Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ, ο ΜΑΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ και το "ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ" απευθύνουν 
στη σύζυγό του Φωφώ, στον εγγονό του Αλέξανδρο και στους συγγενείς του  
τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Δεξιά ο Θωμάς Δερμάνης στον αγώνα για μια ελεύθερη Ελλάδα!

[Η φωτογραφία είναι, μάλλον, του Κώστα Μπαλάφα και περιλαμβάνεται στο βιβλίο: ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ]

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ


Το γεφυράκι στου Ντόκου, στο Γρεβενίτι!
Όποιος ξέρει πότε φτιάχτηκε  και άλλες λεπτομέρειες το ¨ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ" περιμένει εναγωνίως...

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017, ώρα 11:00, 
στην γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ, Γερανίου 41,
 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο
 της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
 • Ημερομηνία για την οργάνωση της  Γενικής Συνέλευσης
 • Ημερομηνία, αν είναι δυνατόν, για την εκδρομή της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ στην Αγία Θεοδώρα στο Βάστα Αρκαδίας.
 • Συμμετοχή της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ στην κοπή της πίτας της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ
 • Δημιουργία αρχείου μελών της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
 • Οργάνωση μεσημεριανής συνάντησης σε ταβέρνα
 • Προσπάθεια για την διάθεση τριάντα ημερολογίων του ΜΑΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ


Η συνεδρίαση είναι ανοιχτή και μπορεί να την παρακολουθήσει                          όποιος συγχωριανός θέλει.

Επίσης, η Η.Δ. είναι ανοιχτή και μπορεί να τεθεί οποιοδήποτε θέμα.   
Το   Δ. Σ.  της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ


Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Η πίτα του ΜΑΣ!


Με δύσκολες καιρικές συνθήκες, που δεν επέτρεψαν σε πολλούς συγχωριανούς από τα Γιάννινα  να ανεβούν στο χωριό, ο ΜΑΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ έκοψε την πίτα για το 2017.

Ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Σπύρου  και η  εκ Βοβούσας Αντιδήμαρχος κ. Αγγελική Ράπτη, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες έδωσαν το παρόν!
Ο πατήρ Χρήστος παρουσία της προέδρου του ΜΑΣ κ. Νίκης Θεοδωρίκα και των μελών του Δ.Σ. Χρήστου Νικολάκη και Σωτήρη Τζώρτζη σταυρώνει την πίτα του ΜΑΣ. 

 • Το πρώτο φλουρί και το δώρο, φιλοξενία στις τουριστικές εγκαταστάσεις του καλού συγχωριανού Παύλου Παπαζώη στο Σταυρό Χαλκιδικής, κέρδισε ο Χρήστος Νικολάκης.
 • Το δεύτερο φλουρί και το δώρο από τον ΜΑΣ κέρδισε ο Σωτήρης Τζώρτζης. 

Ο ΜΑΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ  εύχεται σε όλους τους Γρεβεντάτες και φίλους 

ΤΟ 2017 ΝΑ ΈΧΟΥΝ  ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΥΧΗ!
 • Στην εκδήλωση, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ήταν παρόν και ο καλός συγχωριανός 
Χρήστος Παπαβρανούσης!
 • Επίσης, ο ΜΑΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ ευχαριστεί  τον καλό συγχωριανό μας Παύλο Παπαζώη, 
για την προσφορά του!

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Τα Ιερά Αντικείμενα της Ι. Μονής Βοτσάς


Ιερά Μονή Βοτσάς
   Είναι ένα θέμα που "καίει". Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή να το προσεγγίσουμε, να το σχολιάσουμε, αν υπήρχαν και πόσα υπήρχαν, αν υπάρχουν σήμερα και αν δεν υπάρχουν τι έγιναν.
   Πρώτο θέμα, που κυριαρχούσε στην συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής, ότι τάχα, πριν το κάψιμό της απ΄τους Γερμανούς κατακτητές τον Οκτώβριο του 1943, σωζόταν η αρματωσιά του Πωγωνάτου. Για μένα αυτή δεν υπήρξε ποτέ, γιατί απλούστατα ο Κων/νος Πωγωνάτος δε στρατοπέδευσε στην περιοχή της ποτέ.
   Σοβαροί άνθρωποι, όπως ο Μιχάλης Γ. Τρίτος διδάκτορας Θεολογίας και συγγραφέας πολλών βιβλίων έγραφε τα εξής στην εφημερίδα ¨Το ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ" φ. 24/1999: "... Σύμφωνα με πληροφορίες γερόντων  της περιοχής προ της καταστροφής του 1943 σώζονταν σε ειδικό μέρος της Μονής το κράνος του Πωγωνάτου και η σέλα  του αλόγου του. Σήμερα στη Μονή Βοτσάς σώζεται τεμάχιο τιμίου ξύλου και λείψανα των αγίων, Χαραλάμπους Παντελεήμονος, Χρυσοστόμου Τρύφωνος, Σάββα, Γεωργίου, 40 μαρτύρων, Φιλοθέου του εν όρει ασκήσαντος και Αγίας  Μαρίνης.
   Η Μαρούλα Παπαευσταθίου-Τσάγκα, φιλόλογος, εξίσου σοβαρός άνθρωπος, έγραφε στην εφημερίδα "ΤΟ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ" φ. 29/2001: "Σύμφωνα με πληροφορίες των γερόντων των γύρω χωριών και της μακαρίτισσας της γιαγιάς μου πριν την καταστροφή του 1943 σώζονταν σε ειδικό μέρος της μονής το κράνος του Πωγωνάτου και η σέλα του αλόγου του".
   Ως προς την αρματωσιά του Πωγωνάτου και οι δύο έχουν απόλυτη ταύτιση.
   Ο Επίσκοπος Περιστεράς Ευστάθιος Σκάρπας αν και ισχυρίζεται για τη διέλευση του παραπάνω αυτοκράτορα στη Βοτσά, κάτι τέτοιο δεν αναφέρει.
   Ο Κώστας Μανθόπουλος (γνωστός Δολιανίτης) γνώριζε το δημοσίευμα του Μιχάλη Τρίτου και έγραφε στην εφημερίδα "ΤΟ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ" φ. 25/2000 τα εξής: "...ούτε περικεφαλαία, ούτε σέλα θυμάμαι να είχε. Για την περικεφαλαία γέρασα και πρώτη φορά το ακούω". Προσέξτε τι  λέει παρακάτω: "Για δε τη σέλα το έχω ξανακούσει. Ο κατά πολύ μεγαλύτερος μου Ιωάννης Χρυσίδας γράφει τα εξής: Ο οροφύλακας Δούβλης εδώρησε μια χρυσή σέλα στην Παναγία στο μοναστήρι και ήταν κρεμασμένη στην εικόνα της. Πολύ αργότερα χάθηκε. Μήπως πρόκειται γι' αυτήν".

                                                Πριν την καταστροφή του 1943
  22-23/10/1943 η μονή πυρπολήθηκε δύο φορές απ΄τους Γερμανούς την πρώτη 10 π.μ. και τη δεύτερη 11 π.μ.
   Ο τότε Ηγούμενός της Παντελεήμων Στογιάννος αναφέρεται με επιστολή του στην Ι. Μητρόπολη Ιωαννίνων, περιγράφοντας τα γεγονότα των δύο πυρπολήσεων χωρίς να αναφερθεί καν ούτε στο κάψιμο (λιώσιμο της αρματωσιάς από την υψηλή θερμοκρασία). Ειπώθηκαν πολλά, ότι τάχα υπήρχε. Τη δώσανε λέει για να εισπράξουν το τίμημα του χρυσού σε χρυσοχοείο των Ιωαννίνων. Αν ήταν έτσι θα τον βόλευε τον παραπάνω Ηγούμενο να δηλώσει κλοπή. Αυτά τα πράγματα δεν αντέχουν σε κοινή λογική.
                          Οι Σταυροί και τα άλλα ιερά Αντικείμενα  
"Σήμερα στη μονή Βοτσάς σώζεται τεμάχιο τιμίου ξύλου" λέει ο Μιχάλης Τρίτος. Συνέχεια εξιστόρησης Κώστα Μανθόπουλου: "Από μικρός όταν πήγαινα στο πανηγύρι και μεγάλος μετά, θυμάμαι 12 χρονών όταν ο δάσκαλος Πέτρος Βορόπουλος πήγε τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου εκδρομή στο Μοναστήρι, ο Ηγούμενος Αγαθάγγελος είχε βγάλει απ' την κρύπτη τα κειμήλιά του: Ήσαν αρκετές  λειψανοθήκες (και σήμερα υπάρχουν) και αρκετοί σταυροί (σήμερα υπάρχει μόνο τεμάχιο τιμίου ξύλου). Θυμάμαι έναν, που είχε μια πέτρα βυσσινί, μας είπε είχε τίμιο ξύλο (σήμερα αυτός ο σταυρός δεν υπάρχει). Ακόμη ένα ευαγγέλιο εικόνα, έναν Αρχιερατικόν Μανδύα (υπάρχουν) και άλλα τα οποία δεν θυμάμαι".
   Τι νάγινε άραγε ο σταυρός με τη βυσσινί πέτρα; Πιστεύω κατ΄αρχάς ότι δεν κλάπηκε από προσκυνητή της μονής. Κατά δεύτερον αν είχε γίνει κάτι τέτοιο θα τον έκλεβε μαζί με το τίμιο ξύλο και δεν θα τον ξεδιάλεγε. Θα τον  ενδιέφερε και το τίμιο ξύλο. Αυτή την  ιεροσυλία την κάναν οι εντός των τειχών  σιτιζόμενοι. Μοστράρουν το "τίμιο ξύλο" για να μην στερηθούν οι πιστοί την παρηγορίαν για να λειτουργεί και σαν κίνητρο, οι κάθε λογής έμποροι και βοηθοί εμπόρων της Χριστιανικής Πίστης.                                                             
                                                                                                                 Ευχαριστώ
                                                                                                        Με ιδιαίτερη εκτίμηση
                                                                                                          Γιώργος  Δερμάνης   

[Η ανάρτηση είναι αναδημοσίευση από τον:  Παλμό των Μηλιωτάδων.]

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Η Αγια-Παρασκευή, ο Προφήτης Ηλίας και το ...ναρκοπέδιο!

Όπως ενημερώθηκε το ''ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ" από το χωριό, η Μητρόπολη Ιωαννίνων ζήτησε στοιχεία για τα εξωκλήσια του Γρεβενιτίου. Έτσι ο ταμίας της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, ο  Χρήστος  Τσουκάκης,  πήγε στην Αγια-Παρασκευή και τον Προφήτη Ηλία και με την ευκαιρία μάς έστειλε και φωτογραφίες.  
Το  ξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής ή Μπότσιας και...

το εσωτερικό του!
Ο Προφήτης Ηλίας και....
το εσωτερικό του!
Ναρκοπέδιο στο δάσος του  Γρεβενιτίου(!), για το οποίο δεν γνώριζε ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ!
Δεδομένου ότι στο δάσος περιφέρονται κυνηγοί, περιπατητές και διάφοροι άλλοι θα πρέπει να μάθουμε ποιος έκανε την περίφραξη και γενικότερα τι ακριβώς γίνεται! Κάθε καλοκαίρι οι νεολαίοι του Γρεβενιτίου οργανώνουν εκδρομή στο δάσος και αν πράγματι υπάρχουν νάρκες, είναι ευχής έργο που δεν είχαμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός.
Ο Δήμος Ζαγορίου είναι ενήμερος;
 Σίγουρα πρέπει να ενημερωθούν και οι Γρεβεντάτες.
Επίσης, φαίνεται ότι οι πινακίδες έχουν μετατοπιστεί από αέρα ή άλλους λόγους !
Περιμένουμε την απάντηση και τις ενέργειες του Δήμου Ζαγορίου, πριν είναι αργά ...

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ και στη Ζορίκα!


Χώρος αναψυχής δίπλα στον ποταμό "Ζορίκα" στο Γρεβενίτι! 
Αριστερά, διακρίνεται τραπέζι με παγκάκια τα οποία είχαν τοποθετηθεί  το 2007 με δαπάνη της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ!
Δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκονται, αλλά  καλό θα είναι ο Δήμος να δημιουργήσει εκεί έναν παραποτάμιο χώρο αναψυχής!

[ Η "Ζορίκα" είναι από τα ελάχιστα ποτάμια στην Ελλάδα με γραμματικό γένος Θηλυκό! Το άλλο που ξέρω είναι η "Νέδα". Αν κάποιος ξέρει και κάποιο άλλο, ας το γράψει να το μάθουμε...]  

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Έργα στο Γρεβενίτι!Τοιχοποιία από Βρύση Φαντανιάλη προς Μεσοχώρι!
Ωραίος ο τοίχος και θα έπρεπε αυτός ο δρόμος να έχει φτιαχτεί εδώ και πολλά χρόνια!
Φωτό: Χρήστος Ταγαρόπουλος


ς
Ο μάστορας (:), σκάλισε στον τοίχο και το ...τηλέφωνό του!
Όπως μου είπαν θα αποκατασταθεί γρήγορα η ...ανορθογραφία!
Φωτό: Χρήστος Ταγαρόπουλος

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Η πόλη των Ιωαννίνων από ψηλά, σε αεροφωτογραφία του 1937, σε βιβλίο του εκ Γρεβενιτίου Λέανδρου Βρανούση!

Εβδομήντα εννιά  ολόκληρα χρόνια πίσω μας πηγαίνει η φωτογραφία που σας παρουσιάζουμε, μέσα από το βιβλίο του
                         (εκ Γρεβενιτίου) Λ. Βρανούση με τίτλο: 
"Ιστορικά και τοπογραφικά 
του Μεσαιωνικού κάστρου των Ιωαννίνων".
Σε αυτή απεικονίζεται η καστροπολιτεία των Ιωαννίνων και ειδικότερα η Ακρόπολη του Ιτς Καλέ. Τα όσα βλέπετε, μικρή σχέση έχουν με την εικόνα του σήμερα, όπως την έχουμε αποτυπωμένη στο μυαλό μας. Μπορείτε κάλλιστα να δικρίνετε τα τείχη του Ιτς Καλέ, αφού ο γύρω χώρος δεν είχε ακόμα οικοδομηθεί.
Επίσης, διακρίνεται στο ...
Ιτς Καλέ το στρατιωτικό νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, ενώ μπορείτε να παρατηρήσετε το κρηπίδωμα του Μώλου, του οποίου η κατασκευή δεν είχε ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος της, καθώς είχε φτάσει μέχρι την άκρη του βράχου, γεγονός που κάνει το "12" να παραμένει ανοχύρωτο!
                                                  
                                                   [Η ανάρτηση είναι από EPIRUSGATE]

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Τα Θεοφάνια στον Δήμο Ζαγορίου!


Με τον καθιερωμένο Αγιασμό των Υδάτων θα εορταστούν τα Θεοφάνια στον Δήμο Ζαγορίου, την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017 στις 11 το πρωί. Η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού θα πραγματοποιηθεί, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, στο...πανέμορφο πέτρινο γεφύρι Καμπέρ-Αγά στον Ζαγορίτικο ποταμό στους Μηλιωτάδες, είσοδο του Ανατολικού Ζαγορίου.


[Θεοφάνια ή  Θεοφάνεια; Η εορτή των Θεοφανίων είναι προτιμότερο να γράφεται με -ι-. Βλ. Λεξικό Μπαμπινιώτη]

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Μαθηματικά και ...ετυμολογία!

Άρθρο του εκ Γρεβενιτίου Γιάννη Σιούλα, δασκάλου-μαθηματικού και του Γιώργου Γαρεφαλάκη με τίτλο: 

Μαθηματικά και ... ετυμολογία!

δημοσιεύει το περιοδικό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ)

ΕΥΚΛΕΊΔΗΣ Α΄, τεύχος 101, 

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016,  για το Γυμνάσιο! Το περιοδικό μπορείτε να το βρείτε σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και στα γραφεία της ΕΜΕ:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ 34
ΤΗΛ. 2103617784 


Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Ο Παλμός των Μηλιωτάδων


Κυκλοφόρησε:  Ο Παλμός των Μηλιωτάδων

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΕΤΟΣ 33ο, ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 393, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

με πλούσια ύλη:

 •   Το εξωκλήσι του Αγίου Μηνά Δεματίου  [Γράφει η Γιαννούλα Αρ. Οικονόμου]
 • Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ (Στις 6/1/17)
 • ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΣΕ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ ΚΑΙ ΙΤΕΑ
 • Τα Ιερά Αντικείμενα της Ι. Μονής  Βουτσάς, του Γιώργου Δερμάνη
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
 • ΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 • Αναγνώριση και άλλων χωριών ως Μαρτυρικών ζητά ο Δήμος Ζαγορίου
 • Συμμετοχή  στα προγράμματα "Δια Βίου Μάθησης" διεκδικεί ο Δήμος Ζαγορίου
 • Ανακύκλωση, φαρμακευτικά φυτά και ασθένεια πλατάνων, τα έργα για το Interreg Eλλάδας- Αλβανίας
 • Έγκριση έργων (Για το Γρεβενίτι: "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημείου εκτελεσθέντων  στην Τ.Κ. Γρεβενιτίου", προϋπολογισμού 12.500€. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ζαγορίου.  Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ


Απεβίωσε σήμερα (2/1/2017) η Ελένη Πλόσκα, σύζυγος του Ιωάννη Πλόσκα.
Η κηδεία της θα γίνει αύριο, στις 2:00 μ.μ. στο Γρεβενίτι.

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ, ο ΜΑΣ και το "ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ" απευθύνουν στους οικείους 
και τους συγγενείς της, τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Γρεβενίτι: 1564-2001!

ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ 1925!
Grebeniti [Αυστριακός Χάρτης 1914]. 
Γρεβενίτι [Χάρτης Κοντογόνη 1912].
Greveniti: 200 οικογένειες Βλάχων [Pouqueville 1826 I, 209]. 
Γρεββενίτη (του): ελληνικό όνομα, περιοχή του Ζαγορίου, μεταξύ των πηγών Αώου και Ινάχου, 100 χριστιανικές οικογένειες, 142 στέφανα, εκκλησία Ιωαννίνων, γλώσσα Βλαχική και Ελληνική [Αραβαντινός 1856 Β, 334]. 
Γρεβενίτι: βλαχοχώρι με 226 οικογένειες / 1.500 κατοίκους [Λαμπρίδης, 81]. 
Grebenitsi: ρουμάνικο χωριό με 400 οικογένειες [Picot1875, 36]. 
Grebeniti (Grebenits): στο νότιο Ζαγόρι, δύο ώρες νότια από τοFlamburari, 200 σπίτια, 1.000 Αρομούνοι [Weigand 1895, 315]. 
Γρεβενίτι: οικούμενον υπό 220 οικογενειών και έχον κεντρικήν εκκλησία, δύο σχολεία, παντοπωλεία, χάνιον, άφθονα ύδατα και τέσσερις υδρομύλους [Σχινάς 1897, 88].
 Γρεβενίτη: βλάχικο χωριό [Κρυστάλλης 1891, 60-61]. 
Γρεβενίτι:περιοχή Ζαγορίου, 144 κουτσοβλαχικές οικογένειες[Αραβαντινός1905, 49]. 
Grebenitzi: σχολείο αρρένων, 3.000 Βλάχοι [Papahagi 1905, 147]. 
Γρεβενίτιον: επαρχίας Ιωαννίνων, 226 ελληνοβλαχικές οικογένειες [Πατριαρχείο 1906, μστ΄].
 Grebenitsi: βλαχόφωνο χωριό [Wace -Thompson 1914, 191].
 Γρεβενίτιον: υποδιοικήσεως και νομού Ιωαννίνων, 786 κάτοικοι [Απαρίθμησις 1913]. 
ΓρεβενίτιονΓρεβενιτίου Ιωαννίνων, 714 κάτοικοι [Λεξικόν Συνοικισμών 1923, 28].
 ΓρεβενίτιονΓρεβενιτίου Δωδώνης, 343 κάτοικοι, υψόμετρο 980 [Λεξικόν Οικισμών 1974, 211].
ΓρεβενίτιονΕπαρχία Δωδώνης, διάταγμα 7/8/1919 (Φ.Ε.Κ. 184/1919) [Αρχεία Δρακάκη - Κούνδουρου 1939, 449]. 
Γρεβενίτι ή Γκρεβενίτσι ή Γρεβενίτσλι: Βλαχοχώρι στην Παλιοβλαχιά. Ο οικισμός αναφέρεται το 1564 [Κουκούδης, 154, 164].
 Γρεβενίτι: δήμου Ανατολικού Ζαγορίου, νομού Ιωαννίνων, κάτοικοι 365 [Λεξικό Σταματελάτου 2001, 173].

ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ 2017 (;;;;)
Μην ξεχνάτε η ζωή μας κύκλους κάνει  και μάλλον ένας νέος κύκλος έχει ξεκινήσει!