Στις 15 Μαρτίου, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων  θα συνεδριάσει η αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (5η ΕΠ.Ε.Α. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) αναρτημένου Δασικού Χάρτη χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Ζαγορίου.
Η συνεδρίαση ξεκινά στις 9 το πρωί και θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων (Μαρίκας Κοτοπούλη 62 Β’ όροφος στα Γιάννινα).
Πρόκειται για την 1η συνεδρίαση της επιτροπής και σε αυτή θα εξεταστούν οι αντιρρήσεις που αναγράφονται στο σχετικό Πινάκιο, συνολικά 102 περιπτώσεις.
Αφορούν τις Τοπικές Κοινότητες, Δεματίου (80 ενστάσεις), Γρεβενιτίου (7), Βίτσας (9) και Άνω Πεδινών(6).
Οι ενιστάμενοι μπορούν να παραβρεθούν στη συνεδρίαση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με Τεχνικό Σύμβουλο.