Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και υλοποιείται μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου.
Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε η καταγραφή και η ψηφιοποίηση (ενδεικτική ή πλήρης) των διδακτικών βιβλίων και των συλλογών που φιλοξενούνται σε βιβλιοθήκες εντός των σχολικών κτηρίων σε χωριά του Δήμου Ζαγορίου, η ανάδειξη της φυσιογνωμίας των βιβλίων και των συλλογών μέσω της κατηγοριοποίησής τους ανά γνωστικό πεδίο καθώς και η δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης, που θα φιλοξενείται στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου μας, ώστε το συγκεντρωθέν πλούσιο και ποικίλο υλικό να καταστεί προσβάσιμο μέσω των νέων τεχνολογιών στο φιλομαθές κοινό και την ακαδημαϊκή –ερευνητική κοινότητα.